Kursy | Sages

Spring framework – edycja II, ostatnia w 2020r.

Aktualna cena

Cena
1399 zł
Dostępność do: 30 listopada 2020

Więcej niż e-learning.

Co obejmuje masterclass?

4 spotkania on-line
z autorem kursu
Dostęp do kursu otrzymujesz od razu po dokonaniu zakupu
Zamknięta grupa dyskusyjna
Dostęp do kodu źródłowego
Pytania i quizy pod egzamin

07 grudnia 2020 - oficjalne otwarcie kursu z autorem!

Dostęp do całego kursu otrzymujecie od razu po dokonaniu zakupu. Spotkania z autorem maja Ci pomóc utrzymać systematyczność edukacji.  Pierwsze spotkanie jest dostępne dla wszystkich i nie wchodzi w zakres spotkań w ramach kursu, więc jeśli zastanawiasz się nad dokonaniem zakupu i chcesz zadać autorowi kursu pytanie – zapraszamy.

Kurs w tej edycji możesz zakupić tylko do pierwszego spotkania. Ale nie czekaj do końca, żebyś spotkanie z autorem mógł wykorzystać na merytoryczna dyskusję o tym czego już się nauczyłeś, albo co wzbudziło Twoje wyjątkowe zainteresowanie i chciałbyś pogłębić.

Czego się nauczysz?

Spring framework to kompleksowe szkolenie w formie materiału video oraz ćwiczeń praktycznych. Kurs podzielony jest na 12 modułów obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu użycia frameworka.

Dlaczego warto wybrać ten kurs:

 • Opanujesz Spring framework w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w realnym projekcie
 • Podniesiesz swoje umiejętności, a także wartość na rynku dzięki czemu łatwiej otrzymasz nową pracę, awans lub podwyżkę
 • Otrzymasz wsparcie doświadczonego mentora oraz społeczności związanej z kursem
 • Unikniesz błędów popełnianych przez osoby zaczynające samodzielną naukę
 • Systematyczna aktualizacje materiałów i praca z najnowszą wersją Spring
 • Warsztatowy charakter zajęć – wspólna realizacja projektu i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania
 • Dostęp do regularnych konsultacji on-line z mentorem oraz innymi uczestnikami

Kurs nie jest dla Ciebie gdy:

 • nie znasz języka Java i nigdy nie programowałeś. Wróć do nas ponownie kiedy opanujesz podstawy języka Java na poziomie przynajmniej podstawowym

 

Łukasz Andrzejewski

Poznaj prowadzącego

Doświadczony trener z ponad 13-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych oraz mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe. Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój aktualnej oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia oraz bierze udział w realizacji projektów IT.

Przykładowe opinie po szkoleniach, które prowadził Łukasz

"Połączenie teorii i praktycznych aspektów w bardzo dobrym tempie, bardzo kompetentny trener z pasją przekazujący wiedze"
"Połączenie teorii i praktycznych aspektów w bardzo dobrym tempie, bardzo kompetentny trener z pasją przekazujący wiedze"
"Prowadzący posiadał bardzo rozległą wiedzę. Przekazał nam mnóstwo informacji także z zagadnień nie będących głównym tematem szkolenia"
"Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, zakres materiałów bardzo dobrze przygotowany i omówiony, prowadzący posiada bardzo dokładną wiedzę i potrafi ją przekazać w odpowiedni sposób"

Dbamy o jakość. Recenzentem każdego moduły kursu jest Marcin Chrost.
Java & Web Developer oraz Technical Leader w firmie JCommerce z ponad 10 letnim stażem. Uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projektach. Ostatnio spełniam się także jako trener i prelegent na konferencjach. Od czasu do czasu wspieram młodszych kolegów w rozwoju zawodowym. Lubię nowości w świecie IT, aczkolwiek podchodzę do nich z rozsądkiem i rezerwą wynikającą z doświadczenia. Najbardziej cenię sobie dobrze zgrane zespoły, które potrafią się same motywować i sobą zarządzać. Uważam też że umiejętności miękkie w świecie IT są tak samo ważne jak twarde a zwykle bardzo niedoceniane.
Recenzent kursu
Marcin Chrost

Agenda kursu:

 1. Charakterystyka i możliwości frameworku
 2. Idiomy i praktyki wykorzystywane w Spring (wstrzykiwanie zależności, programowanie aspektowe, wykorzystanie interfejsów, wzorce projektowe)
 3. Zapoznanie ze środowiskiem developerskim
 4. Tworzenie i konfigurowanie projektu
 5. Praca z dokumentacją / dodatkowe źródła wiedzy
 1. Idea IoC oraz wstrzykiwanie zależności
 2. Odpowiedzialność i zasada działania kontenera
 3. Przegląd implementacji dostępnych kontenerów
 4. Komponenty zarządzane – konfiguracja, wstrzykiwanie, zasięg, cykl życia
 5. Programowanie przez zdarzenia
 6. Inne istotne elementy (Resources, Converters, PostProcessors)
 1. Wprowadzenie – koncepcja, możliwości i potencjalne zastosowanie
 2. Realizacja AOP na poziomie Spring (dynamic proxies vs. CGLIB)
 3. Desygnatory
 4. Implementacja i konfiguracja aspektów m.in. typy advice, przechwytywanie argumentów, rezultatów oraz wyjątków z metod
 5.  
 1. Konfigurowanie połączenia do bazy
 2. Transakcje – definicja, parametry (propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności)
 3. Menedżer transakcji – sposób działania, dostępne implementacje, konfiguracja, deklaratywne zatwierdzanie / wycofywanie transakcji
 4. Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
 5. Tworzenie i mapowanie encji
 6. Zarządzanie relacjami
 7. Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 8. Wprowadzenie do projektu Spring Data
 9. Praca z repozytoriami – DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady, własne implementacje repozytoriów
 10. Spring Data w kontekście nierelacyjnych bazy danych
 11. Wykorzystanie pamięci podręcznej (cache abstraction)
 1. Założenia architektury REST
 2. Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów – mapowanie, wstrzykiwanie parametrów, nagłówków i ciasteczek, statusy odpowiedzi
 3. Obsługa wyjątków
 4. Konwertery i obiekty transferowe
 5. Integracja z frameworkami webowymi (Angular)
 6. Dokumentacja API z wykorzystaniem Swagger
 1. Spring MVC – istotne komponenty i ich konfiguracja, cykl obsługi żądania, web scopes
 2. Budowa i mapowanie kontrolerów
 3. Tworzenie widoków – szablony, obsługa formularzy, walidacja, internacjonalizacja
 4. Sesja i zarządzanie stanem
 5. Integracja z innymi technologiami
 1. Przeznaczenie, możliwości, zasada działania
 2. Budowanie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji
 3. Klasy konfiguracyjne / autokonfiguracja
 4. Zmiana ustawień domyślnych
 5. Migracja do Spring Boot
 1. Wstęp do programowania reaktywnego i biblioteki Reactor
 2. Podstawy frameworka WebFlux
 3. Budowanie reaktywnych aplikacji 
 4. RxJava / RxJS jako alternatywne przykłady reaktywnych bibliotek
 1. Wprowadzenie
 2. Integracja Java EE (JMS,EJB,JNDI)
 3. WebSockets, Email, Scheduler
 1. Wprowadzenie do testowania jednostkowego
 2. Narzędzia xUnit
 3. Obiekty zastępcze i wykorzystanie biblioteki Mockito
 4. Cechy dobrych testów
 5. Wprowadzenie do TDD
 6. Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 7. Testy integracyjne
 1. Architektura, komponenty i podstawowe usługi
 2. Konfiguracja bezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja dostępu) na poziomie webowym i metod poszczególnych komponentów
 3. Zabezpieczenie usług REST (tokeny JWT, OAuth2)
 4. Bezpieczna komunikacja
 1. Wprowadzenie do konteneryzacji z wykorzystaniem Dockera
 2. Wdrożenie aplikacji na VPS
 3. Ciągła integracja z użyciem Jenkins
 4. Bonus: Wprowadzenie do Spring Cloud
 5. Bonus: Wprowadzenie do Kubernetes

Nagrania z webinarów:

Dlaczego ten kurs jest wyjątkowy?

Warsztatowy charakter zajęć

Rozwinięta część praktyczna obejmująca zarówno budowę złożonego projektu oraz niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić poruszane zagadnienia.

Przekrojowość

Zakres kursu obejmuje wszystko czego potrzeba aby stworzyć kompletną aplikację od warstwy dostępu do danych, aż po usługi REST / interfejs użytkownika.

Najlepsze praktyki

Przedstawienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności, programowania aspektowego, a także innych dobrych praktyk prowadzących do tworzenia czystego i testowalnego kodu.

Prowadzący

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie samej technologii jak i działalności edukacyjnej.

Przygotowanie do egzaminu

Usystematyzowanie i uzupełnienie posiadanej wiedzy pod kątem do egzaminu Spring Professional z jednoczesnym zwróceniem uwagi na formę egzaminu oraz jego potencjalne pułapki.

Wsparcie

Dostęp do zamkniętej grupy uczestników kursu (możliwość zadawania pytań, wsparcie przy rozwiązywaniu problemów, możliwość konsultacji z autorem kursu).

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi poniżej - napisz do nas!

Tak, od razu po dokonaniu zakupu otrzymasz dostęp do dwunastu modułów kursu. Od Ciebie zależy tempo i harmonogram nauki. My będziemy Ciebie motywować organizując spotkania z autorem, które będą ściśle powiązane z konkretnym modułem.

Są to spotkania online z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami (w ramach 4 x jedna godzina, mniej więcej co dwa tygodnie). Podczas konsultacji prowadzący skupi się na zgłoszonych przez uczestników problemach i udzieli odpowiedzi na konkretne pytania. Data pierwszego spotkanie zostanie wysłana do uczestników drogą mailową.

Kurs jest w formie wideo. Nagrania zamieszczone są na platformie e-learningowej, do której otrzymujesz indywidualny dostęp. Poza nagraniami wideo dostępne są pliki do pobrania (kod źródłowy, slajdy, pliki tekstowe, odnośniki do zewnętrznych materiałów, testy, etc). Po każdej lekcji otrzymasz pakiet zadań dodatkowych, które możesz rozwiązać samodzielnie.

Oczywiście.  Dajemy Ci gwarancję sprawdzenia jakości kursu przez 14 dni od momentu otrzymania dostępu do kursu. Oznacza to, że jeśli zgłosisz się do nas w określonym terminie z informacją, że kurs nie spełnił Twoich oczekiwań, oddamy Ci w całości wpłacona kwotę.

Otrzymasz dożywotni (a raczej tak długo jak będzie istniał kurs) dostęp do tej edycji kursu, wszystkich materiałów w niej zawartych, przyszłych aktualizacji oraz społeczności (platforma Gitter).

W trybie masterclass masz poczucie, że realizujesz kurs z grupą i nie zostajesz sam z problemem. W trakcie trwania całego kursu zorganizowane zostaną cztery spotkania z autorem kursu, podczas których będziesz mógł omówić interesujące Ciebie zagadnienia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 listopada 2020, natomiast każde kolejne w odstępie ok. 2 tygodni żebyście mieli czas na przyswojenie kolejnej dawki materiału, a jednocześnie żebyście utrzymali optymalne tempo nauki. Co ważne do trybu masterclass masz możliwość dołączenia tylko w określonym czasie – maksymalnie do pierwszego spotkania z autorem. Ale nie czekaj do końca, żebyś spotkanie z autorem mógł wykorzystać na merytoryczna dyskusję, o tym czego już się nauczyłeś, albo co wzbudziło Twoje wyjątkowe zainteresowanie i chciałbyś pogłębić.

faq

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych materiałów

Chcesz od razu przejść do konkretów?

Jeśli potrzebujesz jeszcze chwili na zastanowienie się nad zakupem, zostaw nam maila i pozostańmy w kontakcie. Będziemy regularnie przesyłać Ci materiały i fragmenty lekcji, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć zakres i cel kursu, a także samodzielnie zacząć przygodę z unikalnym kursem. Na pierwszy ogień otrzymasz dostęp do nagrania z webinaru poświęconego programowaniu reaktywnemu!