Kurs Spring framework – e-learning pod okiem eksperta

Pakiet PREMIUM - 30 godz. nagrań, 4 spotkania konsultacyjne, dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej

Cena
1499 zł
Dostępność do: brak wolnych miejsc

Pakiet BASIC - 30 godz. nagrań

Cena
999 zł
Dostępność do: odwołania

Indywidualne konsultacje - 1 godz. konsultacji z Łukaszem Andrzejewskim

Cena
399 zł
Dostępność do: odwołania

TEMATY I TERMINY spotkań konsultacyjnych dla uczestników PREMIUM

    1. SPOTKANIE – 25.10.2021 – Spring Boot a Clean Architecture – dostęp do nagrania
    2. SPOTKANIE – 08.11.2021 – Kotlin jako alternatywa dla Javy w projektach opartych o Spring
    3. SPOTKANIE – 29.11.2021 – Certyfikacja z zakresu Spring framework
    4. SPOTKANIE – 13.12.2021 – Zaawansowane aspekty Spring Data

Więcej niż e-learning.

Co obejmuje masterclass?

4h grupowych konsultacji z autorem kursu
30h nagrań
Zamknięta grupa dyskusyjna
Dostęp do kodu źródłowego
Powtórzenie pod egzamin

Dlaczego kurs Spring Framework

Realizacja typowego projektu tworzonego na zamówienie klienta jest dużo bardziej skomplikowana, niż można by się tego spodziewać. Poza koniecznością zrozumienia i zaimplementowania logiki niezbędnej do realizacji celów biznesowych, aplikacja musi rozwiązywać szereg problemów pobocznych, takich jak zarządzanie transakcjami, bezpieczeństwo czy integracja z zewnętrznym systemami.

Ponadto musi ona zostać przygotowana zgodnie „ze sztuką” tj. wymagane jest stworzenie testów, stosowanie dobrych praktyk oraz zaplanowanie sensownej architektury, aby dodawanie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie takiej aplikacji w dłuższym czasie nie stanowiło problemu. 

Język Java daje taką możliwość, ale samodzielna realizacja tych problemów jest trudna i kosztowna. Warto także zauważyć, że powtarzają się one niemal w każdym projekcie.
 

Spring to: uniwersalny, niezwykle wszechstronny najpopularniejszy framework wykorzystywany na platformie Java, który rozwiązuje ten problem.

Z jednej strony promuje on najlepsze praktyki programistyczne, z drugiej dostarcza gotowe i sprawdzone rozwiązania często spotykanych problemów.
Oferuje kontener wstrzykiwania zależności oraz wyspecjalizowane moduły pozwalające na dostęp do baz danych, tworzenie aplikacji webowych, usług REST, integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami i wiele innych.

Czego się nauczysz?

Spring framework to kompleksowe szkolenie w formie materiału video oraz ćwiczeń praktycznych. Kurs podzielony jest na 12 modułów obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu użycia frameworka.

Dlaczego warto wybrać ten kurs:

 • Opanujesz Spring framework w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w realnym projekcie
 • Podniesiesz swoje umiejętności, a także wartość na rynku dzięki czemu łatwiej otrzymasz nową pracę, awans lub podwyżkę
 • Otrzymasz wsparcie doświadczonego mentora oraz społeczności związanej z kursem
 • Unikniesz błędów popełnianych przez osoby zaczynające samodzielną naukę
 • Systematyczna aktualizacje materiałów i praca z najnowszą wersją Spring
 • Warsztatowy charakter zajęć – wspólna realizacja projektu i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania
 • Dostęp do regularnych konsultacji on-line z mentorem oraz innymi uczestnikami

Po zakończeniu kursu:

 • będziesz rozumiał i potrafił zastosować najważniejsze elementy Spring framework
 • będziesz umiał efektywnie wdrożyć i wykorzystać Spring framework w prawdziwym projekcie 
 • będziesz w stanie testować aplikacje oparte o Spring zarówno na poziomie jednostkowym jak i integracyjnym 
 • będziesz tworzył lepsze i bardzie profesjonalne aplikacje oparte o framework, który jest de facto standardem na rynku 
 • będziesz posiadał kwalifikacje pożądane wśród pracodawców 
 • będziesz miał praktyczną wiedzę zgodną z zakresem wymaganym na egzamin Spring Professional

Kurs nie jest dla Ciebie gdy:

 • nie znasz języka Java i nigdy nie programowałeś. Wróć do nas ponownie kiedy opanujesz podstawy języka Java na poziomie przynajmniej podstawowym

Dlaczego kurs Spring Framework jest wyjątkowy?

Warsztatowy charakter zajęć

Rozwinięta część praktyczna obejmująca zarówno budowę złożonego projektu oraz niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić poruszane zagadnienia.

Przekrojowość

Zakres kursu obejmuje wszystko czego potrzeba aby stworzyć kompletną aplikację od warstwy dostępu do danych, aż po usługi REST / interfejs użytkownika.

Najlepsze praktyki

Przedstawienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności, programowania aspektowego, a także innych dobrych praktyk prowadzących do tworzenia czystego i testowalnego kodu.

Prowadzący

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie samej technologii jak i działalności edukacyjnej.

Przygotowanie do egzaminu

Usystematyzowanie i uzupełnienie posiadanej wiedzy pod kątem do egzaminu Spring Professional z jednoczesnym zwróceniem uwagi na formę egzaminu oraz jego potencjalne pułapki.

Wsparcie

Dostęp do zamkniętej grupy uczestników kursu (możliwość zadawania pytań, wsparcie przy rozwiązywaniu problemów, możliwość konsultacji z autorem kursu).

Program kursu Spring Framework

 1. Charakterystyka i możliwości frameworku
 2. Idiomy i praktyki wykorzystywane w Spring (wstrzykiwanie zależności, programowanie aspektowe, wykorzystanie interfejsów, wzorce projektowe)
 3. Zapoznanie ze środowiskiem developerskim
 4. Tworzenie i konfigurowanie projektu
 5. Praca z dokumentacją / dodatkowe źródła wiedzy
 1. Idea IoC oraz wstrzykiwanie zależności
 2. Odpowiedzialność i zasada działania kontenera
 3. Przegląd implementacji dostępnych kontenerów
 4. Komponenty zarządzane – konfiguracja, wstrzykiwanie, zasięg, cykl życia
 5. Programowanie przez zdarzenia
 6. Inne istotne elementy (Resources, Converters, PostProcessors)
 1. Wprowadzenie – koncepcja, możliwości i potencjalne zastosowanie
 2. Realizacja AOP na poziomie Spring (dynamic proxies vs. CGLIB)
 3. Desygnatory
 4. Implementacja i konfiguracja aspektów m.in. typy advice, przechwytywanie argumentów, rezultatów oraz wyjątków z metod
 1. Konfigurowanie połączenia do bazy
 2. Transakcje – definicja, parametry (propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności)
 3. Menedżer transakcji – sposób działania, dostępne implementacje, konfiguracja, deklaratywne zatwierdzanie / wycofywanie transakcji
 4. Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
 5. Tworzenie i mapowanie encji
 6. Zarządzanie relacjami
 7. Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 8. Wprowadzenie do projektu Spring Data
 9. Praca z repozytoriami – DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady, własne implementacje repozytoriów
 10. Spring Data w kontekście nierelacyjnych bazy danych
 11. Wykorzystanie pamięci podręcznej (cache abstraction)
 1. Założenia architektury REST
 2. Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów – mapowanie, wstrzykiwanie parametrów, nagłówków i ciasteczek, statusy odpowiedzi
 3. Obsługa wyjątków
 4. Konwertery i obiekty transferowe
 5. Integracja z frameworkami webowymi (Angular)
 6. Dokumentacja API z wykorzystaniem Swagger
 1. Spring MVC – istotne komponenty i ich konfiguracja, cykl obsługi żądania, web scopes
 2. Budowa i mapowanie kontrolerów
 3. Tworzenie widoków – szablony, obsługa formularzy, walidacja, internacjonalizacja
 4. Sesja i zarządzanie stanem
 5. Integracja z innymi technologiami
 1. Przeznaczenie, możliwości, zasada działania
 2. Budowanie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji
 3. Klasy konfiguracyjne / autokonfiguracja
 4. Zmiana ustawień domyślnych
 5. Migracja do Spring Boot
 1. Wstęp do programowania reaktywnego i biblioteki Reactor
 2. Podstawy frameworka WebFlux
 3. Budowanie reaktywnych aplikacji 
 4. RxJava / RxJS jako alternatywne przykłady reaktywnych bibliotek
 1. Wprowadzenie
 2. Integracja Java EE (JMS,EJB,JNDI)
 3. WebSockets, Email, Scheduler
 1. Wprowadzenie do testowania jednostkowego
 2. Narzędzia xUnit
 3. Obiekty zastępcze i wykorzystanie biblioteki Mockito
 4. Cechy dobrych testów
 5. Wprowadzenie do TDD
 6. Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 7. Testy integracyjne
 1. Architektura, komponenty i podstawowe usługi
 2. Konfiguracja bezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja dostępu) na poziomie webowym i metod poszczególnych komponentów
 3. Zabezpieczenie usług REST (tokeny JWT, OAuth2)
 4. Bezpieczna komunikacja
 1. Wprowadzenie do konteneryzacji z wykorzystaniem Dockera
 2. Wdrożenie aplikacji na VPS
 3. Ciągła integracja z użyciem Jenkins
 4. Bonus: Wprowadzenie do Spring Cloud
 5. Bonus: Wprowadzenie do Kubernetes
Łukasz Andrzejewski

Poznaj autora kursu Spring Łukasza Andrzejewskiego

Doświadczony trener z ponad 13-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych oraz mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe. Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój aktualnej oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia oraz bierze udział w realizacji projektów IT.

Recenzentem e-learningu jest Marcin Chrost

Java & Web Developer oraz Technical Leader w firmie JCommerce z ponad 10 letnim stażem. Uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projektach. Ostatnio spełniam się także jako trener i prelegent na konferencjach. Od czasu do czasu wspieram młodszych kolegów w rozwoju zawodowym. Lubię nowości w świecie IT, aczkolwiek podchodzę do nich z rozsądkiem i rezerwą wynikającą z doświadczenia. Najbardziej cenię sobie dobrze zgrane zespoły, które potrafią się same motywować i sobą zarządzać. Uważam też że umiejętności miękkie w świecie IT są tak samo ważne jak twarde a zwykle bardzo niedoceniane.

Nagrania z webinarów Łukasza Andrzejewskiego:

Opinie po szkoleniach, które prowadził Łukasz Andrzejewski

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi poniżej - napisz do nas!

Tak, po dokonaniu zakupu otrzymasz dostęp do całego kursy, aczkolwiek proponujemy rozłożyć sensownie naukę, tak, żeby w ciągu tygodnia zrealizować co najmniej jeden moduł kursu.

Bazując na doświadczeniach opracowaliśmy format i plan kursu, który skutecznie motywuje Cię do systematycznego działania i w rezultacie efektywnie przybliża do założonego celu: nauczenia się wykorzystywania w praktyce Spring Framework

Są to spotkania online z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami (w ramach 4 x jedna godzina, mniej więcej co dwa tygodnie). Podczas konsultacji prowadzący skupi się na zgłoszonych przez uczestników problemach i udzieli odpowiedzi na konkretne pytania. Data pierwszego spotkanie zostanie wysłana do uczestników drogą mailową.

Kurs jest w formie wideo. Nagrania zamieszczone są na platformie e-learningowej, do której otrzymujesz indywidualny dostęp. Poza nagraniami wideo dostępne są pliki do pobrania (kod źródłowy, slajdy, pliki tekstowe, odnośniki do zewnętrznych materiałów, testy, etc). Po każdej lekcji otrzymasz pakiet zadań dodatkowych, które możesz rozwiązać samodzielnie.

Oczywiście.  Dajemy Ci gwarancję sprawdzenia jakości kursu przez 14 dni od momentu otrzymania dostępu do kursu. Oznacza to, że jeśli zgłosisz się do nas w określonym terminie z informacją, że kurs nie spełnił Twoich oczekiwań, oddamy Ci w całości wpłacona kwotę.

Otrzymasz dożywotni (a raczej tak długo jak będzie istniał kurs) dostęp do tej edycji kursu, wszystkich materiałów w niej zawartych, przyszłych aktualizacji oraz społeczności (platforma Gitter).

W trybie masterclass masz poczucie, że realizujesz kurs z grupą i nie zostajesz sam z problemem. W trakcie trwania całego kursu zorganizowane zostaną cztery spotkania z autorem kursu, podczas których będziesz mógł omówić interesujące Ciebie zagadnienia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 marca 2021, natomiast każde kolejne w odstępie ok. 2 tygodni, żebyście mieli czas na przyswojenie kolejnej dawki materiału, a jednocześnie, żebyście utrzymali optymalne tempo nauki. Co ważne do trybu masterclass masz możliwość dołączenia tylko w określonym czasie – maksymalnie do pierwszego spotkania z autorem. Ale nie czekaj do końca, żebyś spotkanie z autorem mógł wykorzystać na merytoryczna dyskusję, o tym czego już się nauczyłeś, albo co wzbudziło Twoje wyjątkowe zainteresowanie i chciałbyś pogłębić.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Telefon:
+48 578 303 803
+48 884 886 842
E-mail:
kursy@sages.pl
Zaloguj się
Darmowa rejestracja
Resetowanie hasła