0
0
Subtotal: 0,00 
Brak produktów w koszyku.

Java Developer PRO

Java Developer PRO

Ocena tego kursu:

Rated 5 out of 5
Poznaj pakiet rozwojowych technologii w ekosystemie Java, odpowiadających na aktualne oczekiwania biznesu, w trakcie blisko 300h.

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do pracy w komercyjnych projektach

Zdobądź kompetencje pożądane na rynku pracy, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów stanowiska Java Developer.

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

Zaczniesz korzystać z narzędzi umożliwiających realizację projektu m.in. systemu kontroli wersji, Docker czy serwera ciągłej integracji

Nauczysz się pracować w zwinnym zespole, realizować przydzielone zadania, współpracować z innymi programistami

Zdobędziesz umiejętność budowania kompletnych aplikacji od warstwy utrwalania, aż po usługi REST / interfejs użytkownika

Opanujesz testowanie na poziomie jednostkowym i integracyjnym oraz stosowanie podejścia Test Driven Development

Będziesz tworzyć czysty kod i architekturę, świadomie stosować wzorce projektowe oraz refaktoryzacyjne

Nauczysz się wykorzystywać i integrować najbardziej popularne rozwiązania na JVM

Cena: 9600,00 

FAQ

Możliwa płatność w ratach.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

Zależy nam na realnym efekcie

Czy program Java Developer PRO jest dla Ciebie?

TAK, jeśli...

NIE, jeśli...

Opiekun merytoryczny

Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 13-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe.

Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT.

Co oferuje nasz program rozwojowy?

Dostęp do nagrań ze wszystkich zajęć

Ogrom wiedzy w maksymalnie krótkim czasie

Ponad 30h e-learningu: Masterclass Spring Framework

300h nauki, w tym 200h na żywo online z najlepszymi mentorami

Zobacz program kursu

 • Praca z systemem kontroli wersji Git
 • Zarządzanie zależnościami i automatyzacja zadań na poziomie projektu z Maven i/lub Gradle
 • Wprowadzenie do konteneryzacji z wykorzystaniem Dockera
 • CI/CD z użyciem Jenkins
 • Współpraca w zespole i zarządzanie zadaniami na przykładzie ekosystemu Attlasian
 • Zaawansowane debugowania kodu
 • Profilowanie aplikacji i strojenie maszyny wirtualnej
 • Typy generyczne
 • Przegląd nowości z ostatnich wydań Javy
 • Klasyczna wielowątkowość (java.util.concurrent)
 • Programowanie reaktywno-funkcyjne (RxJava / Reactor)
 • Platforma / specyfikacja
 • Model komponentowy
 • Serwery aplikacyjne na przykładzie WildFly
 • Przegląd wybranych standardów (Servlets, EJB, JTA, JNDI, JMS)
 • Inwersja kontroli i wstrzykiwanie zależności
 • Beany zarządzane
 • Zasięgi
 • Metody producentów (Producer methods)
 • Interceptory (Interceptors)
 • Dekoratory (Decorators)
 • Zdarzenia (Events)
 • Stereotypy (Stereotypes)
 • Alternatywy (Alternatives)
 • Założenia i dobre praktyki związane z projektowaniem REST API
 • Budowa, wdrażanie i konfigurowanie usług
 • Mapowanie zasobów
 • Wstrzykiwanie parametrów i konwersja typów
 • Obsługa nagłówków i ciasteczek
 • Statusy odpowiedzi
 • Mapowanie wyjątków
 • Negocjacja treści i implementacja maperów
 • Budowa aplikacji klienckich
 • Wprowadzenie do baz NoSQL
 • Konfiguracja i uruchamianie MongoDB
 • Modelowanie danych
 • Praca z dokumentami i wykonywanie zapytań
 • Aggregation framework
 • Narzędzia administracyjne i diagnostyczne
 • Wykorzystanie MongoDB z poziomu Javy
 • Ogólna charakterystyka języka
 • Podstawy składni
 • Konwencje kodowania
 • Typy bazowe
 • Instrukcje sterujące
 • Wykorzystanie pakietów
 • Idiomy programistyczne
 • Interoperacyjność z Javą
 • Wykorzystanie klas i interfejsów
 • Specjalne typy klas (Data, Sealed, Nested, Enum, Inline)
 • Hermetyzacja i kontrola dostępu
 • Delegacja na poziomie klas (classes) i własności (properties)
 • Rozszerzenia (extensions)
 • Typy generyczne
 • Objects / Companion Objects
 • Najważniejsze elementy SDK
 • Operowanie na kolekcjach
 • Obsługa wyjątków
 • Typy opcjonalne (null safety)
 • Użycie adnotacji
 • Model obiektowy vs. relacyjny
 • Wykorzystanie relacyjnych baz danych w kontekście aplikacji Java
 • Mapowanie obiektowo-relacyjne
 • Java Persistence API i jego implementacje
 • Obiekty trwałe – tworzenie, cykl życia, mapowanie
 • Kontekst utrwalania i menadżer encji
 • Mapowanie encji
 • Zarządzanie relacjami
 • Klucze główne i strategie ich generowania
 • Wykorzystanie kolekcji i map
 • Odwzorowywanie relacji dziedziczenia
 • Mapowanie typów niestandardowych (konwertery)
 • Użycie istniejących baz i struktur danych
 • Zarządzanie encjami
 • Propagacja kaskadowa
 • Optymalizacja ładowania
 • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące
 • Prawidłowa implementacja metod equals i hashcode na poziomie encji
 • Walidacja encji z użyciem BeansValidation
 • Definicja i konfiguracja transakcji (deklaratywnie, programowo)
 • Standard Java Transaction API
 • Bezpieczeństwo danych w środowisku wielo-użytkownikowym
 • Kontrola współbieżnego dostępu – blokady optymistyczne i pesymistyczne
 • Tworzenie i uruchamianie zapytań
 • Język JPA QL/HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
 • Relacje i złączenia
 • Criteria API
 • Zapytania natywne
 • Procedury składowane
 • Wykorzystanie pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu
 • Charakterystyka frameworku
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Separacja odpowiedzialności z wykorzystaniem AOP
 • Konfigurowanie projektu
 • Schemat budowy aplikacji
 • Przegląd dostępnych implementacji
 • Konfiguracja (XML, adnotacje, JavaConfig)
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Zasięg i cykl życia beanów
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Event bus i programowanie przez zdarzenia
 • Konfiguracja projektu z użyciem Spring Boot
 • Koncepcje i najważniejsze mechanizmy AOP
 • Tworzenie, konfigurowanie i stosowanie aspektów
 • Przechwytywanie argumentów, rezultatów działania oraz wyjątków
 • Konfigurowanie połączenia do bazy (standalone, lokalna pula połączeń, jndi)
 • Szablony JDBC
 • Menadżer transakcji
 • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego
 • Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji
 • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 • Tworzenie warstwy utrwalania z wykorzystaniem Spring Data (PostgreSQL, MongoDB)
 • Tworzenie i mapowanie kontrolerów
 • Obsługa nagłówków i ciasteczek
 • Statusy odpowiedzi
 • Mapowanie i obsługa wyjątków
 • Mapery i obiekty transferowe
 • Wprowadzenie do Spring MVC i Thymeleaf
 • Cykl obsługi żądania
 • Konfiguracja aplikacji webowej
 • Budowa i mapowanie kontrolerów
 • Obsługa formularzy
 • Walidacja
 • Internacjonalizacja
 • Integracja z innymi frameworkami webowymi (ReactJS)
 • Architektura, komponenty i podstawowe usługi mechanizmu bezpieczeństwa
 • Konfiguracja bezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja dostępu)
 • Kontekst bezpieczeństwa
 • Customizacja wybranych komponentów
 • Wykorzystanie OpenID oraz tokenów JWT
 • Czym jest czysty kod?
 • Code smells
 • Dług techniczny
 • Podstawowe zasady tworzenia jakościowego i testowalnego kodu (SOLID, GRASP, SRP …)
 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie?
 • Czysta architektura – definicja, zalety, przykłady (clean / hexagonal architecture)
 • Definicja
 • Przegląd wzorców GoF (wyjaśnienie, diagramy, przykłady w kodzie)
 • Inne wzorce warte uwagi
 • Łączenie wzorów i przykłady ich praktycznego zastosowania
 • Czym jest refaktoryzacja i jak ją bezpiecznie przeprowadzić?
 • Wsparcie z poziomu IDE
 • Techniki / katalog refaktoryzacji (wyjaśnienie + przykłady w kodzie)
 • Refaktoryzacja do wzorców
 • Praca z kodem legacy
 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Kod niskiej jakości a testowanie
 • Architektura aplikacji a testowanie
 • Piramida testów
 • Metryki pokrycia testami
 • Definicja i zakres odpowiedzialności
 • Podejście Classic vs. Mockist
 • Cechy dobrych testów jednostkowych
 • Tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem narzędzia JUnit / Spock
 • Izolacja zależności z użyciem obiektów zastępczych oraz Mockito
 • Definicja, zalety, wyzwania
 • Cykl pracy programisty
 • Testy jednostkowe w kontekście TDD
 • Strategie implementacji wymagań
 • Refaktoryzacja w kontekście TDD
 • TDD w praktyce
 • Cechy dobrych testów integracyjnych
 • Testowanie w kontenerze / środowisku zarządzanym (Spring, Jakarta EE)
 • Behavior-driven development / Specification by example
 • Testy funkcjonalne i obciążeniowe na przykładzie JMeter i/lub Gatling

Wykaz technologii

Pobierz informator

Dowiedz się więcej o naszym kursie! Pobierz pigułkę wiedzy na temat programu, formatu i trybu kursu.

EKSPERCKI PROGRAM ROZWOJOWY STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O BUDOWANIU NAJLEPSZYCH KADR IT

Dlaczego warto zainwestować w kurs Java Developer PRO?

Uczysz się od razu przez praktykę

Budowa aplikacji, projekty do samodzielnego wykonania, mniejsze ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia

Poznajesz technologie pożądane na rynku pracy

Najbardziej popularne frameworki, biblioteki i narzędzia wchodzące w skład ekosystemu Java

Uczysz się dobrych praktyk

Przyswajasz najlepsze praktyki związane z tworzeniem jakościowego i testowalnego kodu, a także poznajesz zaawansowane idiomamy programistyczne

Masz wsparcie mentora

Wszyscy trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i dydaktycznym

Zdobywasz przydatną wiedzę

Poznajesz najlepsze praktyki, a także sposoby rozwiązania typowych problemów projektowych

Masz szansę na większe zarobki

Wyższe kompetencje to odpowiednio większe zarobki

Uczysz się pracy zespołowej

Doskonałe przygotowanie do pracy w komercyjnym zespole deweloperskim

Wchodzisz na wyższy level umiejętności

Dzięki znajomości zaawansowanych aspektów programowania stajesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy

Przyswajasz ogromną dawkę wiedzy w stosunkowo krótkim czasie

Nasz kurs skupia się na zdobyciu praktycznych umiejętności, które od razu możesz wykorzystać w realnych projektach.

Zaaplikuj na kurs

Dbamy o to, by nasi uczestnicy, przystępując do kursu, byli pewni, że spełni ich oczekiwania. Jeśli masz pytania odnośnie procesu rekrutacji, gwarancji oferty współpracy czy innych kwestii, zajrzyj do FAQ, a jeśli tam nie znajdziesz na nie odpowiedzi – napisz do nas.

ETAP I

Test z wiedzy na temat ogólnych zagadnień objętych programem oraz zadanie rekrutacyjne

ETAP II

Rozmowa z wybranymi kandydatami 

ETAP III

Poinformowanie o wyniku rozmów i podpisanie umowy z wybranymi kandydatami.

ETAP I

Test z wiedzy na temat ogólnych zagadnień objętych programem oraz zadanie rekrutacyjne

ETAP II

Rozmowa z wybranymi kandydatami 

ETAP III

Poinformowanie o wyniku rozmów i podpisanie umowy z wybranymi kandydatami.

Kurs Java Developer PRO

START: 03.09.2022
Cena: 9600,00 
 • 200h na żywo z trenerem (online)
 • 30h e-learningu: Masterclass Spring Framework

  (o wartości 999zł)
 • 30h pracy własnej nad projektami
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Konsultacje i mentoring
 • Bieżące review kodu
 • Symulacja środowiska pracy w komercyjnym zespole

  deweloperskim
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na

  zamkniętej grupie na Slacku
 • Dostęp do nagrań z kursu
weekendowy

Aplikuj do pracy

Znasz zagadnienia z programu kursu?

Jeśli czujesz, że poznałeś/aś już większość technologii i narzędzi omawianych podczas kursu, zaaplikuj i ubiegaj się od razu o pracę na stanowisku Java Developer u naszych Partnerów. Jeśli zostaniesz zatrudniony, otrzymasz bezpłatnie dostęp do materiałów z kursu do utrwalenia lub uzupełnienia wiedzy.

Pakiet zawiera

Kurs Java Developer PRO

START: 03.09.2022
9600,00 
 • 200h na żywo z trenerem (online)
 • 30h e-learningu: Masterclass Spring Framework

  (o wartości 999zł)
 • 30h pracy własnej nad projektami
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Konsultacje i mentoring
 • Bieżące review kodu
 • Symulacja środowiska pracy w komercyjnym zespole

  deweloperskim
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na

  zamkniętej grupie na Slacku
 • Dostęp do nagrań z kursu

Aplikuj do pracy

Znasz zagadnienia z programu kursu?

Jeśli czujesz, że poznałeś/aś już większość technologii i narzędzi omawianych podczas kursu, zaaplikuj i ubiegaj się od razu o pracę na stanowisku Java Developer u naszych Partnerów. Jeśli zostaniesz zatrudniony, otrzymasz bezpłatnie dostęp do materiałów z kursu do utrwalenia lub uzupełnienia wiedzy.

Pakiet zawiera

POZNAJMY SIĘ NA ŻYWO

Obejrzyj nagranie z Dnia Otwartego Kursu

Wszystko o Java Developer PRO

Oglądając nagranie:

1398694799-1360340470de0b3b3803174059d41bbb6a4dd4355428c1e419f6d2cacc47c1d7-d

FAQ

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie formularza aplikacyjnego. Po przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje drogą mailową zaproszenie do procesu rekrutacji. Rekrutacja jest dwuetapowa: obejmuje zadania, sprawdzające podstawową znajomość programowania oraz rozmowę kwalifikacyjną z trenerem (telefoniczna około 20 min.). Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na ten kurs.

Zajęcia odbywają się godzinach 9-17. Są podzielona na cztery bloki – po dwa przed i po przerwie obiadowej, rozdzielone przerwą. Nie ma podziału na zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe – zajęcia mają formę warsztatową i cały czas pracujemy przy swoich komputerach. Nie znaczy to, że w ogóle nie ma momentów, w których trener coś opowiada i pokazuje, a uczestnicy tylko słuchają. Natomiast takich momentów “wykładowych” jest stosunkowo mało, a do tego często mają formę angażującą – teoria płynnie przeplatana jest praktyką. Zajęcia są elastyczne i nieograniczone tradycyjnym sztywnych harmonogramem – jeżeli grupa ma trudności z opanowaniem pewnego zagadnienia, a inne są łatwiejsze, to prowadzący więcej czasu poświęci na to trudniejsze zagadnienie. Nie ma tu miejsca na mechaniczne odhaczanie punktów “podstawy programowej” – celem zajęć jest dobre opanowanie materiału przez uczestników, a plan kursu jest skonstruowany tak, że na wszystko jest czas. Standardem są również kształcące dyskusje wywiązujące się z pytań uczestników. Jest to wyższa jakość edukacji w stosunku do tradycyjnych studiów.

Możemy jednak dać Ci 100% gwarancję, że na kursie dostarczymy Ci wiedzy i narzędzi odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy. Jeśli wyrazisz taką wolę, możemy zarekomendować Twoją aplikację jednemu z naszych Partnerów.

Pełna zawartość programu opisana jest szczegółowo w sekcji Cennika. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnikom na czas trwania kursu.

W przypadku osób prywatnych podana cena to cena końcowa, w przypadku finansowania szkolenia przez firmy – jest to cena netto – doliczamy 23% VAT.

Bazując na doświadczeniach, opracowaliśmy format i plan kursu, który skutecznie motywuje Cię do systematycznego działania i w rezultacie efektywnie przybliża do założonego celu.

W obecnych czasach w Internecie da się znaleźć wszystko – i dotyczy to również tego czego uczymy na kursie. Natomiast nie istnieje jedno źródło (kurs online, zestaw materiałów, podręcznik dostępny online), które kondesowałoby tę wiedzę w jednym miejscu. Każde materiały dostępne w sieci pokrywają jedynie pewien wycinek całości i są one rozrzucone po bezkresie Internetu. Odnalezienie się w tym, oddzielenie treści przydatnych od tych zbędnych, wybranie materiałów dobrej jakości – to olbrzymie i bardzo trudne wyzwanie, wymagające poświęcenia ogromnej ilości czasu na jego realizację. Do tego dochodzą naturalne kwestie efektywności nauki samodzielnej – motywacja do samotnej pracy, wynajdywanie czasu pośród natłoku obowiązków życia codziennego, brak pomocy nauczyciela. Ponadto podczas nauki samodzielnej nigdy nie skorzystamy z osobistych doświadczeń specjalistów – nie dowiemy się co jest ważne w praktyce, na co trzeba zwracać uwagę i nie dowiemy się jak najefektywniej rozwiązywać praktyczne problemy. Wielu uczestników naszych kursów rozpoczynało naukę na własną rękę, ale ostatecznie z różnych względów decydowało się na udział i uznało to za opłacalną inwestycję.

Bazując na doświadczeniach, opracowaliśmy format i plan kursu, który skutecznie motywuje Cię do systematycznego działania i w rezultacie efektywnie przybliża do założonego celu.

Wymagania opisaliśmy na stronie w sekcji: Czy program Java Developer PRO jest dla Ciebie? Natomiast jeśli w dalszym ciągu masz wątpliwości to pamiętaj, że będziesz mógł to sprawdzić w trakcie procesu rekrutacji, który jest darmowy i do niczego nie zobowiązuje. Rekrutacja obejmuje zadania z zakresu podstaw programowania oraz rozmowę indywidualną osoby merytorycznej z kandydatem.

– laptop / PC (4 rdzeniowy procesor, 16GB RAM, dysk SSD, 512GB)

– dostęp do internetu

– kamerka + słuchawki

– dodatkowy monitor (opcjonalnie)

Masz pytania? Napisz do nas!

Aktualnie oglądasz:

Java Developer PRO

9600,00 

9600,00 

Inni kupili również:

Formularz aplikacyjny Java Developer PRO

Brawo! Przed Tobą pierwszy krok do wejścia na wyższy level Twoich programistycznych skillsów.

Wypełnienie formularza jest niezobowiązujące – o udziale w kursie zadecydujesz po przejściu naszego procesu rekrutacji.

Zaloguj się
Rejestracja jest darmowa!

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.