0
0
Subtotal:
Brak produktów w koszyku.
0%

Na wypełnienie testu masz 40 minut

Upss! Czas minął. Dziękujemy za wypełnienie testu.


Akademia CloudOps - test wiedzy

Cześć,

przed Tobą test sprawdzający Twoją wiedzę z zakresu kursu Cloud Ops. Składa się z 45 pytań, jedno oraz wielokrotnego wyboru na których rozwiązanie masz 40 min od momentu rozpoczęcia. Do testu można podjeść tylko raz.

Powodzenia!!!

Ilość pozostałych prób jest równa 1

Podaj swoje dane

1 / 44

Na czym polegają architektury active-active oraz active-passive?

2 / 44

Do czego służą „network tags” w GCP?

3 / 44

Jaka jest przewaga Managed Identity nad tradycyjnym Service Principal?

4 / 44

Po co w Terraform wykorzystujemy sekcję „lifecycle”?

5 / 44

W jakim celu materializowany jest „deployment plan” kiedy używamy Terraform?

6 / 44

Jak zagwarantować bezpośredni dostęp do sieci wirtualnej w Azure aplikacjom webowym
hostowanym w ramach Azure App Service?

7 / 44

Czy Terraform może wykonać operację „replace” na zasobie pomimo wykonywania operacji, która powinna być kompatybilna z punktu widzenia integralności zasobu (inaczej mówiąc – czy Terraform jest w 100% kompatybilny z innymi narzędziami, których możemy używać do zarządzania infrastrukturą)?

8 / 44

Na czym polega topologia hub-spoke?

9 / 44

Czy w GCP można odzyskać zasób, jeśli został usunięty?

10 / 44

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy stworzyliśmy zasób ręcznie w Azure / GCP i chcemy zacząć nim zarządzać na poziomie Terraform?

11 / 44

Która z poniższych odpowiedzi NIE JEST PRAWDZIWA w Azure w kontekście sieci wirtualnych?

12 / 44

Która z poniższych odpowiedzi wskazuje poprawną hierarchię scope’ów w Azure Resource Manager?

13 / 44

Co oznacza w Terraform, że zasób ma status „tainted”?

14 / 44

W jaki sposób można w Kubernetes ograniczyć z jakich przestrzeni nazw oraz adresów IP dozwolony jest ruch przychodzący oraz wychodzący?

15 / 44

Po co stosowane są „management locks” na poziomie zasobów w Azure?

16 / 44

Po co stosowane są Management Groups?

17 / 44

Kiedy deployment wykonany w ramach ARM Template / Azure Bicep zostanie nadpisany?

18 / 44

W których zasobach w Azure możemy zmieniać nazwę?

19 / 44

W jakim celu stosowane są Azure App Service Environments (ASE)?

20 / 44

Rola „Contributor” zezwala na:

21 / 44

Które zdanie poniżej jest prawdziwe?

22 / 44

Jeśli rola Azure „Reader” została przypisana użytkownikowi na poziomie Management Group, oznacz
to, że:

23 / 44

Co się stanie, gdy w pliku Terraform usuniemy definicję zasobu, który został już wcześniej wdrożony?

24 / 44

Która z poniższych usług pozwoli nam na load balancing w oparciu o zapytania DNS?

25 / 44

Co się dzieje z backupami baz danych w Azure SQL po usunięciu serwera?

26 / 44

Dlaczego operacje na poziomie „data plane” mogą nie być wykrywane przez blokady oraz polityki na poziomie Azure Resource Managera?

27 / 44

Dlaczego tworzenie zasobów w innym regionie niż ich Resource Group jest uznawane za złą praktykę?

28 / 44

Czym są „Projekty / Projects” w GCP?

29 / 44

Która z poniższych usług w Azure nie jest traktowana jako load balancer?

30 / 44

Co jest odpowiednikiem low-priority VMs / Spot VMs dostępnych w Azure w ramach oferty GCP?

31 / 44

Do czego wykorzystywany jest „backend” w Terraform?

32 / 44

Która usługa w Azure jest stosowana do zabezpieczania ruchu przychodzącego (nadawania prywatnego adresu IP) dla zarządzalnych usług?

33 / 44

Czy w Azure administrator subskrypcji może wykonać operacje na zasobie pomimo zaaplikowanych polityk, które normalnie blokują takie operacje?

34 / 44

Jakie są zauważalne różnice pomiędzy Google Kubernetes Engine a Azure Kubernetes Service?

35 / 44

Co zrobi Terraform jeśli w konfiguracji zmienimy identyfikator zasobu (np. module.my-resource -> module.your_resource)?

36 / 44

Czy w Terraform można instalować oprogramowania na wirtualnych maszynach?

37 / 44

Czy z usługą Azure Key Vault można się łączyć z aplikacji używając poświadczeń Azure AD?

38 / 44

Z czego składają się Availability Sets w Azure?

39 / 44

Jaka jest różnica pomiędzy Google Compute Engine oraz Google App Engine?

40 / 44

Do czego służą „service tags” w Azure?

41 / 44

Endpoint https://management.azure.com dotyczy:

42 / 44

Czy w Azure subskrypcja może być podpięta do kilku tenantów AAD?

43 / 44

Który z wymienionych sposobów pracy z Terraform pozwala na zarządzanie kilkoma środowiskami?

44 / 44

Które z poniższych stwierdzeń związanych z Azure Container Registry NIE JEST PRAWDZIWE?

Twój wynik to:

0%

Zaloguj się
Rejestracja jest darmowa!

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.