0
0
Subtotal:
Brak produktów w koszyku.

Aplikacja na kurs Data Science PRO

Poznaj pakiet technologii i narzędzi niezbędny do rozpoczęcia pracy w zawodzie Data Scientist w trakcie blisko 420h nauki zakończonej zdobyciem kompetencji umożliwiających podjęcie pracy na stanowisku Data Scientist.

Wypełnij formularz

Rozwiąż test predyspozycji

Dokonaj finalizacji

Data Science 10.09.2022 - test predyspozycji

Cześć. Przed Wami test predyspozycji, który pozwoli nam ocenić Waszą wiedzę, a Wam upewnić się czy kurs Data Science będzie dla Was dobrym wyborem. W przypadku gdy nie znacie odpowiedzi na pytanie, prosimy abyście wybrali opcję - nie wiem. Na rozwiązanie testu macie 30 min. Do testu można podejść tylko raz.

Powodzenia!

Jaka będzie następna liczba w ciągu: 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - ?  

Cegła waży dwa kilo i pół cegły. Ile kilogramów waży cegła?

Janek rzuca monetą dwukrotnie. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że za drugim razem wyrzuci orła, jeśli wiadomo, że za pierwszym razem również wypadł orzeł?

Ala kupiła talerze na wyprzedaży. W domu okazało się, że 2/3 wszystkich talerzy było wyszczerbionych, połowa popękanych, a 1/4 zarówno wyszczerbionych, jak i popękanych. Jedynie dwa talerze nie miały żadnych pęknięć ani wyszczerbień. Ile talerzy kupiła Ala?

Czym jest KOD Jeśli ALA to BND, a EWA to FYD?

 Istnieje pięć kół zębatych połączonych w szereg. Pierwsze koło jest zazębione z drugim kołem, a ten z kolei z trzecim kołem, itd. Jeżeli pierwsze koło zębate obraca się zgodnie ze wskazówkami zegara, to w jakim kierunku obraca się piąte koło zębate?

3 koty złapały 3 myszy w ciągu 3 minut. Ile czasu zajmie 999 kotom złapanie 999 myszy?

Jeżeli za wino zapłacisz 12 zł, za wódkę 15, a za koniak 18, to ile zapłacisz za sok?

Na dnie 30-metrowej studni znajduje się żaba. Każdej doby wystarcza jej siły na jeden 3-metrowy skok w górę.  Po nim resztę doby odpoczywa. W nocy, kiedy śpi, zsuwa się 2 metry w dół. Ile czasu zajmie jej wydostanie się ze studni?

Jaka będzie następna liczba w ciągu: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, ?

Pan Smith ma dwójkę dzieci. Przynajmniej jedno z nich jest chłopcem. Jakie jest prawdopodobieństwo, że każde dziecko pana Smitha jest chłopcem?

Dla danego dochodu policz podatek na następujących zasadach:
- gdy dochód wynosi mniej niż 85 000, to podatek wynosi 10% z dochodu;
- jeśli dochód jest większy lub równy 85 000, ale mniejszy niż 170 000, to podatek wynosi 15% z dochodu;
- gdy dochód jest większy lub równy 170 000, to podatek wynosi 15% ze 170 000 i 20% z dochodu pomniejszonego o 170 000.

Policz podatek dla następujących dochodów: 36 000, 120 000, 240 000.

Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Dla każdej kwoty z listy / tablicy / wektora `[50000, 10000, 200000, 75000, 1200000]` oblicz podatek według schematu z poprzedniego zadania i wypisz go w postaci (bez części ułamkowej):

Dochód: 50000, podatek: 5000

Dochód: 10000, podatek: 1000

Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Dla liczb z zakresu od 1 do `N` wypisz liczby, które są podzielne przez 15, 5 i 3 w następujący sposób: gdy liczba jest podzielna przez 15, wypisz "Liczba `X` jest podzielna przez 15", gdzie `X` to rozpatrywana liczba. Gdy liczba jest podzielna przez 5, wypisz "Liczba `X` jest podzielna przez 5". Gdy liczba jest podzielna przez 3, wypisz "Liczba `X` jest podzielna przez 3". Dla każdej liczby należy wypisać maksymalnie jeden napis. Przetestuj kod dla `N` = 20. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Dane są liczby `a` i `b`. Stwórz napis postaci `ab`. Przykładowo dla `a = 123`, `b = 456` wynikiem powinien być napis `"123456"`. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Napisz funkcję, która dla podanych trzech argumentów, zwraca ich maksimum, nie używając funkcji `max()`. Przetestuj kod dla danych trójek: `1, 2, 3`; `4, 6, 5`; `9, 8, 7`. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Napisz funkcję `czy_wielka`, przyjmującą na wejściu napis. Jako wynik zwróć wartość logiczną (`True` / `False`), informującą, czy podany napis zaczyna się wielką literą. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Napisz funkcję, która dla danej listy / tablicy / wektora zwraca listę / tablicę / wektor, składającą się tylko z elementów leżących na parzystych pozycjach. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Napisz funkcję, która dla danego `n` z zakresu od 1 do 9 zwraca wynik następującego dodawania: `n + nn + nnn`. Przykładowo, dla `n = 5` zwrócimy wynik dodawania `5 + 55 + 555`. Czy potrafię rozwiązać to zadanie?

Napisz funkcję `gdzie`, która dla danej listy / tablicy / wektora `l` i liczby `x`, zwróci pozycję elementu `x` w liście / tablicy / wektorze `l`. W przypadku, gdy liczba wystąpi więcej niż raz w danej liście / tablicy / wektorze, zwróć pozycję jej pierwszego wystąpienia. Jeśli liczba `x` nie występuje w liście / tablicy / wektorze `l`, zwróć `-1`. Przetestuj kod dla `l = [6, 4, 4, 1, 5, 3, 7, 3]` i `x = 1`, `x = 2`, `x = 3`, `x = 4`. Celem zadania jest implementacja rozwiązania bez wykorzystania gotowych funkcji rozwiązujących ten problem. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Zmodyfikuj funkcję z poprzedniego zadania, tak aby, w przypadku, gdy liczba wystąpi więcej niż raz w danej liście / tablicy / wektorze, zwróć pozycję jej ostatniego wystąpienia. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Napisz funkcję, która dla danej listy / tablicy / wektora, zwraca listę zawierająca tylko liczby dodatnie. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Zmodyfikuj funkcję z poprzedniego zadania tak, aby funkcja przyjmowała dwa argumenty: listę / tablicę / wektor oraz napis: `"dodatnie"` lub `"ujemne"`. Funkcja ma zwracać listę / tablicę / wektor zawierającą elementy dodatnie lub ujemne w zależności od tego, jaki napis został podany. W przypadku, gdy napis nie jest żadnym z dwóch dostępnych napisów (`"dodatnie"` lub `"ujemne"`), zwróć pustą listę / tablicę / wektor. Czy potrafisz rozwiązać to zadanie?

Daj nam chwilkę.... Analizujemy twoje odpowiedzi...

Zaloguj się
Rejestracja jest darmowa!

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.