Spring framework

img

Poznaj możliwości, mocne strony oraz zastosowanie frameworka Spring

Przejdź bezpłatnie pierwszy moduł Obejrzyj zapowiedź

img

Więcej niż e-learning.

Co obejmuje masterclass?

40 godzin nagrań

Sesje Q&A na żywo z mentorem

Webinaria z prowadzącym

Zamknięta grupa dyskusyjna

Dostęp do kodu źródłowego

Pytania i quizy pod egzamin

Poznaj prowadzącego

Łukasz Andrzejewski - doświadczony trener z ponad 13-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych oraz mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe. Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój aktualnej oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia oraz bierze udział w realizacji projektów IT.

Przykładwe opinie po szkoleniach, ktore prowadził Łukasz

 • "Połączenie teorii i praktycznych aspektów w bardzo dobrym tempie, bardzo kompetentny trener z pasją przekazujący wiedze"
 • "Ogromna ilość treści przekazana w bardzo komunikatywny sposób - kolejne wprowadzone technologie były wprowadzane w bardzo sensowną sekwencję tematów"
 • "Prowadzący posiadał bardzo rozległą wiedzę. Przekazał nam mnóstwo informacji także z zagadnień nie będących głównym tematem szkolenia"
 • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, zakres materiałów bardzo dobrze przygotowany i omówiony, prowadzący posiada bardzo dokładną wiedzę i potrafi ją przekazać w odpowiedni sposób"
 • "Dużo ciekawych informacji. Prowadzący przeprowadził nas przez różne rozwiązania architektoniczne dotyczące mikroserwisów. Poznaliśmy możliwe problemy i i ch rozwiązania"
 • "Dowiedziałem się wszystkiego co było w planie szkolenia, było dodatkowo omówionych trochę tematów lekko wykraczających"
 • "Ponieważ pokazany był szeroki wachlarz możliwości wykorzystania Springa z zastosowaniem przykładów praktycznych "na żywo", prowadzący odpowiadał na każde pytanie, a także dzielił się swoimi doświadczeniami"
 • "Prowadzący obeznany w temacie, nie dało się zagiąć żadnym pytaniem :) obszerny materiał, opowiedziany w przejrzysty sposób. Prowadzący tłumaczył wszystko w bardzo jasny i łatwy do przyswojenia sposób"
 • "Prowadzący wykraczał poza materiał i pokazywał aplikacje w Springu w kontakcie z innymi technologiami"
 • "Szkolenie nie było skupione na jednej konkretnej technologii tylko zawierało też dużo tematów i ciekawostek związanych z technologiami pobocznymi, które dawało lepszy obraz całości. Dodatkowo bardzo ciekawy sposób prezentacji materiału (oprócz tego związanego z dostępem do baz danych)"

Dbamy o jakość. Recenzentem kursu jest Marcin Chrost

Java & Web Developer oraz Technical Leader w firmie JCommerce z ponad 10 letnim stażem. Uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projektach. Ostatnio spełniam się także jako trener i prelegent na konferencjach. Od czasu do czasu wspieram młodszych kolegów w rozwoju zawodowym. Lubię nowości w świecie IT, aczkolwiek podchodzę do nich z rozsądkiem i rezerwą wynikającą z doświadczenia. Najbardziej cenię sobie dobrze zgrane zespoły, które potrafią się same motywować i sobą zarządzać. Uważam też że umiejętności miękkie w świecie IT są tak samo ważne jak twarde a zwykle bardzo niedoceniane.

Agenda kursu

Czego się nauczysz?

Spring framework to kompleksowe szkolenie w formie materiału video oraz ćwiczeń praktycznych. Kurs podzielony jest na 12 modułów obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu użycia frameworka.

Dlaczego warto wybrać ten kurs:

 • - Opanujesz Spring framework w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w realnym projekcie
 • - Podniesiesz swoje umiejętności, a także wartość na rynku dzięki czemu łatwiej otrzymasz nową pracę, awans lub podwyżkę
 • - Otrzymasz wsparcie doświadczonego mentora oraz społeczności związanej z kursem
 • - Unikniesz błędów popełnianych przez osoby zaczynające samodzielną naukę
 • - Systematyczna aktualizacje materiałów i praca z najnowszą wersją Spring
 • - Warsztatowy charakter zajęć - wspólna realizacja projektu i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania
 • - Dostęp do regularnych konsultacji on-line z mentorem oraz innymi uczestnikami

Kurs nie jest dla Ciebie gdy:

 • - nie znasz języka Java i nigdy nie programowałeś. Wróć do nas ponownie kiedy opanujesz podstawy języka Java na poziomie przynajmniej podstawowym

Agenda kursu:

 1. Charakterystyka i możliwości frameworku
 2. Idiomy i praktyki wykorzystywane w Spring (wstrzykiwanie zależności, programowanie aspektowe, wykorzystanie interfejsów, wzorce projektowe)
 3. Zapoznanie ze środowiskiem developerskim
 4. Tworzenie i konfigurowanie projektu
 5. Praca z dokumentacją / dodatkowe źródła wiedzy
 1. Idea IoC oraz wstrzykiwanie zależności
 2. Odpowiedzialność i zasada działania kontenera
 3. Przegląd implementacji dostępnych kontenerów
 4. Komponenty zarządzane - konfiguracja, wstrzykiwanie, zasięg, cykl życia
 5. Programowanie przez zdarzenia
 6. Inne istotne elementy (Resources, Converters, PostProcessors)
 1. Wprowadzenie - koncepcja, możliwości i potencjalne zastosowanie
 2. Realizacja AOP na poziomie Spring (dynamic proxies vs. CGLIB)
 3. Desygnatory
 4. Implementacja i konfiguracja aspektów m.in. typy advice, przechwytywanie argumentów, rezultatów oraz wyjątków z metod
 1. Konfigurowanie połączenia do bazy
 2. Transakcje - definicja, parametry (propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności)
 3. Menedżer transakcji - sposób działania, dostępne implementacje, konfiguracja, deklaratywne zatwierdzanie / wycofywanie transakcji
 4. Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
 5. Tworzenie i mapowanie encji
 6. Zarządzanie relacjami
 7. Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 8. Wprowadzenie do projektu Spring Data
 9. Praca z repozytoriami - DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady, własne implementacje repozytoriów
 10. Spring Data w kontekście nierelacyjnych bazy danych
 11. Wykorzystanie pamięci podręcznej (cache abstraction)
 1. Spring MVC - istotne komponenty i ich konfiguracja, cykl obsługi żądania, web scopes
 2. Budowa i mapowanie kontrolerów
 3. Tworzenie widoków - szablony, obsługa formularzy, walidacja, internacjonalizacja
 4. Sesja i zarządzanie stanem
 5. Integracja z innymi technologiami
 1. Założenia architektury REST
 2. Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów - mapowanie, wstrzykiwanie parametrów, nagłówków i ciasteczek, statusy odpowiedzi
 3. Obsługa wyjątków
 4. Konwertery i obiekty transferowe
 5. Integracja z frameworkami webowymi (Angular)
 6. Dokumentacja API z wykorzystaniem Swagger
 1. Przeznaczenie, możliwości, zasada działania
 2. Budowanie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji
 3. Klasy konfiguracyjne / autokonfiguracja
 4. Zmiana ustawień domyślnych
 5. Narzędzia developerskie (live reload, automatic restart, remote access, cli)
 6. Migracja do Spring Boot
 1. Wstęp do programowania reaktywnego i biblioteki Reactor
 2. Podstawy frameworka WebFlux
 3. Budowanie reaktywnych aplikacji - od warstwy utrwalania do usług REST
 4. Testowanie i debuggowanie
 5. Dobre praktyki i potencjalne pułapki
 1. Integracja z elementami Java EE (JMS,EJB,JNDI,JTA, email)
 2. WebSockets (api, SockJS, STOMP)
 3. Web clients (RestTemplate, WebClient)
 4. Scheduler - uruchamianie i zarządzanie zadaniami
 1. Wprowadzenie do testowania jednostkowego
 2. Narzędzia xUnit
 3. Obiekty zastępcze i wykorzystanie biblioteki Mockito
 4. Cechy dobrych testów
 5. Wprowadzenie do TDD
 6. Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 7. Testy integracyjne
 1. Architektura, komponenty i podstawowe usługi
 2. Konfiguracja bezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja dostępu) na poziomie webowym i metod poszczególnych komponentów
 3. Zabezpieczenie usług REST (tokeny JWT, OAuth2)
 4. Bezpieczna komunikacja
 1. Konfiguracja produkcyjna i zarządzanie profilami
 2. Wersjonowanie aplikacji oraz API
 3. Monitorowanie aplikacji (Spring Actuator)
 4. Ciągła integracja
 5. Wprowadzenie do konteneryzacji
 6. Wykorzystanie Dockera

Zalety kursu

Dlaczego ten kurs jest wyjątkowy?

Warsztatowy charakter zajęć

Rozwinięta część praktyczna obejmująca zarówno budowę złożonego projektu oraz niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić poruszane zagadnienia.

Przekrojowość

Zakres kursu obejmuje wszystko czego potrzeba aby stworzyć kompletną aplikację od warstwy dostępu do danych, aż po usługi REST / interfejs użytkownika.

Najlepsze praktyki

Przedstawienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności, programowania aspektowego, a także innych dobrych praktyk prowadzących do tworzenia czystego i testowalnego kodu.

Prowadzący

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie samej technologii jak i działalności edukacyjnej.

Przygotowanie do egzaminu

Usystematyzowanie i uzupełnienie posiadanej wiedzy pod kątem do egzaminu Spring Professional z jednoczesnym zwróceniem uwagi na formę egzaminu oraz jego potencjalne pułapki.

Wsparcie

Dostęp do zamkniętej grupy uczestników kursu (możliwość zadawania pytań, wsparcie przy rozwiązywaniu problemów, możliwość konsultacji z autorem kursu).

Start kursu 29.06.2020!

Często zadawane pytania

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi poniżej - napisz do nas!

Dostęp early access umożliwia zakup kursu w niższej cenie, niż docelowa, przy czym kupujący otrzymuje dostęp do kolejnych lekcji w miarę ich powstawania (co tydzień). W momencie zakupu dostępna będzie pierwsza lekcja kursu, a kolejne będą pojawiać się zgodnie z harmonogramem kursu.

Przedsprzedaż to mozliwość dokonania zakupu kursu przed wprowadzniem go na rynek, po niższej cenie niż docelowa. Po upływie wyznaczonego terminu nie będziesz możliwości dokonania zakupu, a jedynie zapisania się na listę osób oczekujących kolejnej tury sprzedaży kursu, w czasie których cena sprzedaży będzie wyższa.

Kurs jest w formie wideo. Nagrania zamieszczone są na platformie e-learningowej, do której otrzymujesz indywidualny dostęp. Poza nagraniami wideo dostępne są pliki do pobrania (kod źródłowy, slajdy, pliki tekstowe, odnośniki do zewnętrznych materiałów, testy, etc). Po każdej lekcji otrzymasz pakiet zadań dodatkowych, które możesz rozwiązać samodzielnie.

Moduły kursu udostępniane są systematycznie (raz w tygodniu) w jednym czasie dla wszystkich osób zapisanych w danej edycji kursu. Program zaprojektowany został tak, żebyś mógł wymieniać się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami i miał/-a poczucie pracy w grupie. W trakcie kursu przewidziane są spotkania z trenerem w trybie zdalnym, które dostosowane są do konkretnych treści merytorycznych.

Zalecany czas to 6 lub więcej godzin w tygodniu. Zachęcamy do regularnej pracy w ciągu tygodnia, np. półtora czy dwie godziny z rano, wtedy kiedy umysł jest wypoczęty. Jednak godziny samodzielnej nauki możesz wyznaczyć dowolnie, według swojego rytmu dnia.

Są to spotkania online z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami (5 x jedna godzina, co dwa tygodnie). Podczas konsultacji prowadzący skupi się na zgłoszonych przez uczestników problemach i udzieli odpowiedzi na konkretne pytania.

Aktualnie jesteśmy w trakcie produkcji kursu i w całości nie jest on jeszcze ukończony. Zależy nam na dostosowaniu kursu do realnych potrzeb użytkowników, a taką możliwość uzyskamy dopiero po poznaniu Waszych oczekiwań. Moduły realizowane są z bezpiecznym wyprzedzeniem, także zachowana zostanie płynność w udostępnianiu kolejnych lekcji.

Nie zakładamy takiego scenariusza, ale musimy wziąć to pod rozwagę. Warunkiem dokończenia produkcji kursu jest zgłoszenie minimalnej liczby osób. Jeśli dokonasz płatności, a kurs nie zostanie uruchomiony, zwrócimy Ci pełną kwotę.

Termin kursu uzależniony jest od liczby zakupionych dostępów w okresie przedsprzedaży. Dostęp do pierwszych lekcji chcielibyśmy aktywować nie później niż w lipcu 2020r.

Oczywiscie. Dajemy Ci gwarancję sprawdzenia jakości kursu przez 30 dni od momentu uruchomienia pierwszej lekcji. Oznacza to, że jeśli zgłosisz się do nas w określonym terminie z informacją, że kurs nie spełnił Twoich oczekiwań, oddamy Ci w całości wpłacona kwotę.

Otrzymasz dożywotni (a raczej tak długo jak będzie istniał kurs) dostęp do tej edycji kursu, wszystkich materiałów w niej zawartych, przyszłych aktualizacji oraz społeczności (platforma Gitter).

img

Darmowe materiały

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych materiałów

Chcesz od razu przejść do konkretów?

ZRÓB BEZPŁATNIE PIERWSZY MODUŁ KURSU

Jeśli potrzebujesz jeszcze chwili na zastanowienie się nad zakupem, zostaw nam maila i pozostańmy w kontakcie. Będziemy regularnie przesyłać Ci materiały i fragmenty lekcji, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć zakres i cel kursu, a także samodzielnie zacząć przygodę z unikalnym kursem. Na pierwszy ogień otrzymasz dostęp do nagrania z webinaru poświęconego programowaniu reaktywnemu!