0
0
Subtotal:
Brak produktów w koszyku.

Java Developer PRO

9900-15900 PLN

brutto (23% VAT wliczone w cenę)

brutto (23% VAT wliczone w cenę)

Poznaj pakiet rozwojowych technologii w ekosystemie Java, odpowiadających na aktualne oczekiwania biznesu, w trakcie blisko 260h. Zdobądź kompetencje pożądane na rynku pracy IT, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów stanowiska Java Developer.

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do pracy w komercyjnych projektach

Zdobądź kompetencje pożądane na rynku pracy, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów stanowiska Java Developer.

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

Zaczniesz korzystać z narzędzi umożliwiających realizację projektu m.in. systemu kontroli wersji, Docker czy serwera ciągłej integracji

Nauczysz się pracować w zwinnym zespole, realizować przydzielone zadania, współpracować z innymi programistami

Zdobędziesz umiejętność budowania kompletnych aplikacji od warstwy utrwalania, aż po usługi REST / interfejs użytkownika

Opanujesz testowanie na poziomie jednostkowym i integracyjnym oraz stosowanie podejścia Test Driven Development

Będziesz tworzyć czysty kod i architekturę, świadomie stosować wzorce projektowe oraz refaktoryzacyjne

Nauczysz się wykorzystywać i integrować najbardziej popularne rozwiązania na JVM

9900 - 15 900 zł

FAQ

Możliwa płatność w ratach.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

Zależy nam na realnym efekcie

Czy program Java Developer PRO jest dla Ciebie?

TAK, jeśli...

NIE, jeśli...

Opiekun merytoryczny

Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 13-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe.

Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT.

Co oferuje nasz program rozwojowy?

Dostęp do nagrań ze wszystkich zajęć

Ogrom wiedzy w maksymalnie krótkim czasie

Ponad 30h e-learningu: Masterclass Spring Framework

260h nauki, w tym min.160h na żywo online z najlepszymi mentorami

Zobacz program kursu

 • Praca z systemem kontroli wersji Git
 • Zarządzanie zależnościami i automatyzacja zadań na poziomie projektu z Maven i/lub Gradle
 • Konteneryzacja z wykorzystaniem Docker/Podman
 • CI/CD w oparciu o Jenkins
 • Typy generyczne
 • Przegląd nowości z ostatnich wydań Javy
 • Wprowadzenie do wielowątkowości
 • Przegląd nowości z ostatnich wydań Javy
 • Klasyczna wielowątkowość (java.util.concurrent)
 • Nowoczesne podejście do wielowątkowości (Project Loom)
 • Czym jest czysty kod?
 • Zasady tworzenia jakościowego i testowalnego kodu (SOLID, GRASP, SRP …)
 • Przegląd wzorców GoF (wyjaśnienie, diagramy, przykłady w kodzie)
 • Czym jest refaktoryzacja i jak ją bezpiecznie przeprowadzić?
 • Techniki refaktoryzacji
 • Refaktoryzacja do wzorców
 • Praca z kodem legacy
 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie?
 • Spójność, niskie sprzężenie oraz programowanie z użyciem kontraktów
 • Wprowadzenie do Domain Driven Design
 • Podział aplikacji na moduły i ich wzajemna separacja
 • Architektura warstwowa w praktyce
 • Czysta architektura w praktyce
 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Poziomy testowania i piramida testów
 • Metryki pokrycia testami
 • Testy jednostkowe – definicja i zakres odpowiedzialności
 • Cechy dobrych testów jednostkowych
 • Tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem narzędzia JUnit
 • Izolacja zależności z użyciem obiektów zastępczych oraz Mockito
 • Test Driven Development
 • Testy integracyjne – definicja i zakres odpowiedzialności
 • Cechy dobrych testów integracyjnych
 • Behavior-driven development / Specification by example
 • Testy funkcjonalne i obciążeniowe na przykładzie JMeter i/lub Gatling
 • Model obiektowy vs. relacyjny
 • Wykorzystanie relacyjnych baz danych w języku Java
 • Standard Java Persistence API i jego implementacje
 • Obiekty trwałe/encje – tworzenie, cykl życia
 • Kontekst utrwalania i menadżer encji
 • Mapowanie encji
 • Zarządzanie relacjami i propagacja kaskadowa
 • Klucze główne i strategie ich generowania
 • Wykorzystanie kolekcji i map
 • Obiekty osadzone
 • Mapowanie typów niestandardowych
 • Odwzorowywanie dziedziczenia
 • Wykonywanie podstawowych operacji z użyciem EntityManager
 • Strategie ładowania danych (Lazy/Eager, EntityGraphs)
 • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące
 • Zarządzanie transakcjami
 • Bezpieczeństwo w środowisku wieloużytkownikowym – blokady optymistyczne i pesymistyczne
 • Walidacja encji z użyciem BeansValidation
 • Wykonywanie zapytań
 • Tworzenie i uruchamianie zapytań
 • Język JPA QL/HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne, złączenia)
 • Criteria API
 • Zapytania natywne
 • Wykorzystanie pamięci cache drugiego poziomu
 • Charakterystyka frameworku
 • Przygotowanie środowiska deweloperskiego i tworzenie projektu
 • Wstrzykiwanie zależności i separacja odpowiedzialności z użyciem CDI
 • Konfigurowanie połączenia do bazy danych
 • Integracja z JPA / Hibernate
 • Budowanie usług REST opartych o JAX-RS / RestEasy
 • Publikowanie dokumentacji z OpenAPI
 • Bezpieczeństwo – konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji dostępu
 • Testowanie
 • Charakterystyka frameworku
 • Najważniejsze wzorce i praktyki wykorzystywane w Spring
 • Tworzenie i konfigurowanie projektu
 • Praca z dokumentacją
 • Idea inwersji kontroli (IoC) oraz wstrzykiwanie zależności
 • Działanie i odpowiedzialność kontenera
 • Konfiguracja z użyciem adnotacji oraz JavaConfig
 • Komponenty zarządzane – tworzenie, definiowanie zasięgu oraz zależności, cykl życia
 • Podstawy programowania aspektowego
 • Tworzenie, konfigurowanie i użycie aspektów
 • Event bus i programowanie przez zdarzenia
 • Konfigurowanie połączenia do bazy danych
 • Menadżer transakcji – zasada działania, dostępne implementacje
 • Parametry transakcji – propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności
 • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego
 • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 • Tworzenie warstwy utrwalania z użyciem Spring Data
 • Wprowadzenie do Spring MVC
 • Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów
 • Obsługa wyjątków
 • Obiekty transferowe i mapowanie między warstwami
 • Dokumentacja API z wykorzystaniem SpringDoc/OpenAPI
 • Thymeleaf – tworzenie widoków, obsługa formularzy, walidacja, internacjonalizacja
 • Spring Boot – konfiguracja i wdrażanie
 • Wprowadzenie do Spring Security
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu na poziomie web i komponentów
 • Bezpieczeństwo usług REST – tokeny JWT, OAuth2, Keycloak
 • Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 • Testy integracyjne

Wykaz technologii

Pobierz informator

Dowiedz się więcej o naszym kursie! Pobierz pigułkę wiedzy na temat programu, formatu i trybu kursu.

EKSPERCKI PROGRAM ROZWOJOWY STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O BUDOWANIU NAJLEPSZYCH KADR IT

Dlaczego warto zainwestować w kurs Java Developer PRO?

Uczysz się od razu przez praktykę

Budowa aplikacji, projekty do samodzielnego wykonania, mniejsze ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia

Poznajesz technologie pożądane na rynku pracy

Najbardziej popularne frameworki, biblioteki i narzędzia wchodzące w skład ekosystemu Java

Uczysz się dobrych praktyk

Przyswajasz najlepsze praktyki związane z tworzeniem jakościowego i testowalnego kodu, a także poznajesz zaawansowane idiomamy programistyczne

Masz wsparcie mentora

Wszyscy trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i dydaktycznym

Zdobywasz przydatną wiedzę

Poznajesz najlepsze praktyki, a także sposoby rozwiązania typowych problemów projektowych

Masz szansę na większe zarobki

Wyższe kompetencje to odpowiednio większe zarobki

Uczysz się pracy zespołowej

Doskonałe przygotowanie do pracy w komercyjnym zespole deweloperskim

Wchodzisz na wyższy level umiejętności

Dzięki znajomości zaawansowanych aspektów programowania stajesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy

Przyswajasz ogromną dawkę wiedzy w stosunkowo krótkim czasie

Nasz kurs skupia się na zdobyciu praktycznych umiejętności, które od razu możesz wykorzystać w realnych projektach.

Zaaplikuj na kurs

Dbamy o to, by nasi uczestnicy, przystępując do kursu, byli pewni, że spełni ich oczekiwania. Jeśli masz pytania odnośnie procesu rekrutacji, gwarancji oferty współpracy czy innych kwestii, zajrzyj do FAQ, a jeśli tam nie znajdziesz na nie odpowiedzi – napisz do nas.

ETAP I

Test z wiedzy na temat ogólnych zagadnień objętych programem oraz zadanie rekrutacyjne

ETAP II

Rozmowa z wybranymi kandydatami 

ETAP III

Poinformowanie o wyniku rozmów i podpisanie umowy z wybranymi kandydatami.

ETAP I

Test z wiedzy na temat ogólnych zagadnień objętych programem oraz zadanie rekrutacyjne

ETAP II

Rozmowa z wybranymi kandydatami 

ETAP III

Poinformowanie o wyniku rozmów i podpisanie umowy z wybranymi kandydatami.

 • Java Developer PRO
 • Najczęściej wybierany
  Java Developer PRO + wsparcie HR
 • Java Developer PRO z gwarancją pracy
Java Developer PRO
Najczęściej wybierany
Java Developer PRO + wsparcie HR
Java Developer PRO z gwarancją pracy
9900
10 890
15 900
Liczba godzin na żywo z trenerem160 godzin176 godzin176 godzin
30h e-learningu: Masterclass Spring Framework (wartość 999 zł)
Bezterminowy dostęp do nagrań z kursu
Konsultacje i mentoring w trakcie trwania kursu i realizacji projektu
Aktualne narzędzia i dobre praktyki
30h pracy własnej nad projektami
Certyfikat ukończenia kursu
Symulacja środowiska pracy w komercyjnym zespole deweloperskim
Dwudniowe (16h) szkolenie z rekruterem (HR)
Indywidualne konsultacje przygotowujące do rozmów rekrutacyjnych
Indywidualna konsultacja CV i profilu na LinkedIn
50% zniżki na kursy e-learningowe Sages
Rekomendacja absolwenta do pracy w firmach partnerskich
Rekomendacje ofert pracy
Gwarancja pracy lub zwrot kosztów
ZaaplikujZaaplikujZaaplikuj

POZNAJMY SIĘ NA ŻYWO

Obejrzyj nagranie z Dnia Otwartego Kursu

Wszystko o Java Developer PRO

Oglądając nagranie:

FAQ

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie formularza aplikacyjnego. Po przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje drogą mailową zaproszenie do procesu rekrutacji. Rekrutacja jest dwuetapowa: obejmuje zadania, sprawdzające podstawową znajomość programowania oraz rozmowę kwalifikacyjną z trenerem (telefoniczna około 20 min.). Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na ten kurs.

Zajęcia odbywają się godzinach 9-17. Są podzielona na cztery bloki – po dwa przed i po przerwie obiadowej, rozdzielone przerwą. Nie ma podziału na zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe – zajęcia mają formę warsztatową i cały czas pracujemy przy swoich komputerach. Nie znaczy to, że w ogóle nie ma momentów, w których trener coś opowiada i pokazuje, a uczestnicy tylko słuchają. Natomiast takich momentów “wykładowych” jest stosunkowo mało, a do tego często mają formę angażującą – teoria płynnie przeplatana jest praktyką. Zajęcia są elastyczne i nieograniczone tradycyjnym sztywnych harmonogramem – jeżeli grupa ma trudności z opanowaniem pewnego zagadnienia, a inne są łatwiejsze, to prowadzący więcej czasu poświęci na to trudniejsze zagadnienie. Nie ma tu miejsca na mechaniczne odhaczanie punktów “podstawy programowej” – celem zajęć jest dobre opanowanie materiału przez uczestników, a plan kursu jest skonstruowany tak, że na wszystko jest czas. Standardem są również kształcące dyskusje wywiązujące się z pytań uczestników. Jest to wyższa jakość edukacji w stosunku do tradycyjnych studiów.

Kurs jest dostępny również w pakiecie z gwarancją pracy. Sylwetki uczestników, ich portfolia wraz z rekomendacją zatrudnienia oraz potwierdzeniem nabytych umiejętności w trakcie trwania kursu zostaną zaprezentowane firmom partnerskim. Więcej informacji na ten temat znajduje się w umowie uczestnictwa w kursie. 

Pełna zawartość programu opisana jest szczegółowo w sekcji Cennika. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnikom na czas trwania kursu.

W obecnych czasach w Internecie da się znaleźć wszystko – i dotyczy to również tego czego uczymy na kursie. Natomiast nie istnieje jedno źródło (kurs online, zestaw materiałów, podręcznik dostępny online), które kondesowałoby tę wiedzę w jednym miejscu. Każde materiały dostępne w sieci pokrywają jedynie pewien wycinek całości i są one rozrzucone po bezkresie Internetu. Odnalezienie się w tym, oddzielenie treści przydatnych od tych zbędnych, wybranie materiałów dobrej jakości – to olbrzymie i bardzo trudne wyzwanie, wymagające poświęcenia ogromnej ilości czasu na jego realizację. Do tego dochodzą naturalne kwestie efektywności nauki samodzielnej – motywacja do samotnej pracy, wynajdywanie czasu pośród natłoku obowiązków życia codziennego, brak pomocy nauczyciela. Ponadto podczas nauki samodzielnej nigdy nie skorzystamy z osobistych doświadczeń specjalistów – nie dowiemy się co jest ważne w praktyce, na co trzeba zwracać uwagę i nie dowiemy się jak najefektywniej rozwiązywać praktyczne problemy. Wielu uczestników naszych kursów rozpoczynało naukę na własną rękę, ale ostatecznie z różnych względów decydowało się na udział i uznało to za opłacalną inwestycję.

Bazując na doświadczeniach, opracowaliśmy format i plan kursu, który skutecznie motywuje Cię do systematycznego działania i w rezultacie efektywnie przybliża do założonego celu.

Wymagania opisaliśmy na stronie w sekcji: Czy program Java Developer PRO jest dla Ciebie? Natomiast jeśli w dalszym ciągu masz wątpliwości to pamiętaj, że będziesz mógł to sprawdzić w trakcie procesu rekrutacji, który jest darmowy i do niczego nie zobowiązuje. Rekrutacja obejmuje zadania z zakresu podstaw programowania oraz rozmowę indywidualną osoby merytorycznej z kandydatem.

– laptop / PC (4 rdzeniowy procesor, 16GB RAM, dysk SSD, 512GB)

– dostęp do internetu

– kamerka + słuchawki

– dodatkowy monitor (opcjonalnie)

Masz pytania? Napisz do nas!

Aktualnie oglądasz:

Java Developer PRO

9900 

9900 

Zobacz także nasze inne kursy programowania

Cassandra

Czas trwania: 6 godzin

599 PLN

Zaloguj się
Rejestracja jest darmowa!

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.