0
0
Subtotal:
Brak produktów w koszyku.

Mobile Developer PRO

Na zamówienie

Naucz się tworzyć nowoczesne aplikacje mobilne na platformy Android i iOS w trakcie 10-tygodniowego kursu w formule blended learning.

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do pracy w komercyjnych projektach

Zbuduj kompetencje pożądane na rynku pracy, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów.

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

Nauczysz się wykorzystywać popularne narzędzia developerskie

takie jak Android Studio, Gradle czy Xcode i Swift Package Manager

Testowanie

Opanujesz testowanie na poziomie jednostkowym i integracyjnym oraz stosowanie podejścia Test Driven Development

Umiejętności

Zdobędziesz umiejętności niezbędne do budowania natywnych aplikacji mobilnych

Czysty kod i architektura

Będziesz tworzyć czysty kod i architekturę, świadomie stosować wzorce projektowe oraz refaktoryzację

API

Poznasz najważniejsze elementy API oraz nauczysz się jak integrować aplikacje mobilne z backendem

Na zamówienie

FAQ

Kurs poprowadzi Łukasz Andrzejewski

Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 13-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe.

Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT.

Zależy nam na realnym efekcie

Czy program Mobile Developer PRO jest dla Ciebie?

TAK, jeśli...

NIE, jeśli...

Co oferuje nasz program rozwojowy?

Ogrom wiedzy w maksymalnie krótkim czasie

40 godzin materiału wideo

10 tygodni nauki, w tym 25h na żywo online z mentorem

Zajęcia z praktykiem z 13 letnim doświadczeniem na sali szkoleniowej

Zobacz program kursu

Uroczyste otwarcie kursu, przywitanie uczestników, wprowadzenie

 • Podstawy składni
 • Typy bazowe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Kolekcje
 • Praca z tekstem
 • Klasy, interfejsy, wyliczenia, rozszerzenia
 • Funkcje i domknięcia
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Typy generyczne
 • Zarządzanie pamięcią
 • Istotne idiomy programistyczne
 • Interoperacyjność z Java
 •  
 • Podstawy użycia Android Studio
 • Tworzenie, konfigurowanie i budowanie projektu
 • Uruchamianie aplikacji na urządzeniu oraz emulatorze
 • Debugowanie kodu
 • Praca z dokumentacją
 • Zarządzanie zależnościami w oparciu o system Gradle
 •  
 • Struktura i najważniejsze elementy projektu
 • Zarządzanie zasobami
 • Komponenty aplikacji: Activities, Services, Content Providers, Buroadcast receivers, Intents
 • Wprowadzenie do Android Jetpack
 • Architektura MVVM w oparciu o Architecture Components
 • Wprowadzenie do Material Design
 • Aktywności i fragmenty – wykorzystanie, cykl życia, bindowanie kontrolek, obsługa zdarzeń
 • Zarządzanie rozkładem elementów (layouts managers)
 • Wykorzystanie dostępnych kontrolek
 • Elastyczne zarządzanie rozkładem z ConstraintLayout
 • Zaawansowane elementy widoku na przykładzie RecyclerView
 • Programowe budowanie widoków
 • Nawigacja między ekranami
 • Wprowadzenie do RxJava/RxKotlin
 • Publikowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Operatory – transformacja, filtrowanie, kombinowanie, czas
 • Sterowanie kontekstem wykonania z użyciem Schedulers
 • Praca ze strumieniami
 • User preferences
 • Praca z plikami
 • SQLite i biblioteka Room

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

 • Coroutines i praca z kodem asynchronicznym
 • Integracja z REST API oraz GraphQL
 • Wykorzystanie przykładowych bibliotek: Retrofit, OkHttp, Moshi, Picasso
 • Wykorzystanie klas i interfejsów
 • Specjalne typy klas (Data, Sealed, Nested, Enum, Inline)
 • Hermetyzacja i kontrola dostępu
 • Delegacja na poziomie klas (classes) i własności (properties)
 • Rozszerzenia (extensions)
 • Typy generyczne
 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie
 • Spójność, niskie sprzężenie, modułowość
 • Wstrzykiwanie zależności z użyciem Dagger / Hilt
 • Czysta architektura
 • Architektura w praktyce – implementacja wzorców Model-View-ViewModel, Model-View-Intent
 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Kod niskiej jakości a testowanie
 • Architektura aplikacji a testowanie
 • Piramida testów
 • Cechy dobrych testów
 • Metryki pokrycia testami
 • Przygotowanie i konfiguracja środowiska
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy na poziomie UI z użyciem Espress
 • Budowanie niestandardowych kontrolek
 • Motywy aplikacji i zarządzanie stylami
 • Rysowanie z użyciem obiektu Canvas
 • Rola animacji w projektowaniu UI
 • Wykorzystanie animacji
 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

 • Techniki programowania asynchronicznego
 • Podstawy pracy z coroutines
 • Zasięg i kontekst wykonania
 • Komponowanie zadań
 • Obsługa wyjątków
 • Współdzielenie stanu
 • Channels
 • Flows
 • Porównanie do RxJava
 • Lokalizacja GPS i geokodowanie z Google Play Services
 • Praca z mapami
 • Kamera i biblioteka zdjęć
 • Sensors API
 • Podstawy składni
 • Typy bazowe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Kolekcje
 • Praca z tekstem
 • Struktury, klasy, protokoły, wyliczenia, rozszerzenia
 • Funkcje i domknięcia
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Typy generyczne
 • Zarządzanie pamięcią
 • Podstawy użycia Xcode
 • Tworzenie, konfigurowanie i budowanie projektu
 • Uruchamianie aplikacji na urządzeniu oraz symulatorze
 • Debugowanie kodu
 • Praca z dokumentacją
 • Zarządzanie zależnościami w oparciu o CocoaPods i Swift Package Manager
 • View Controllers – wykorzystanie, cykl życia, obsługa zdarzeń
 • Interface builder / Storyboards
 • Wykorzystanie podstawowych kontrolek
 • Elastyczne zarządzanie rozkładem – Auto Layout, Trait Collections, Size Classes
 • Zaawansowane elementy widoku – TableView, CollectionView, ScrollView
 • Programowe budowanie widoków
 • Nawigacja między ekranami

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

 • Typ View jako sposób na tworzenie reużywalnych elementów widoków
 • Kontrolki wbudowane
 • Zarządzanie rozkładem w oparciu o dostępne kontenery
 • Bindowanie, reagowanie na zdarzenia i obsługa gestów
 • Stylizacja z wykorzystaniem modyfikatorów
 • Warunkowe renderowanie interfejsu
 • Nawigacja między ekranami
 • Wprowadzenie do Combine framework
 • Publikowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Operatory – transformacja, filtrowanie, kombinowanie, czas
 • Sterowanie kontekstem wykonania z użyciem Schedulers
 • Praca ze strumieniami
 • User Defaults
 • Praca z plikami
 • SQLite
 • Wprowadzenie do Core Data
 • Podstawy użycia URLSession
 • GDC i praca z kodem asynchronicznym
 • Integracja z REST API oraz GraphQL
 • Wykorzystanie przykładowych bibliotek: Alamofire, Moya, Siesta
 • Budowanie i podpisywanie kodu
 • Publikacja z wykorzystaniem iTunes Connect
 • Udostępnianie wersji testowej
 • Przygotowanie do review
 • Implementacja wzorców MVC, VIPER, MVVM, Composable Architecture / Flux

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

 • Przygotowanie i konfiguracja środowiska
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy na poziomie UI
 • Test Driven Development
 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie
 • Tworzenie zaawansowanych i niestandardowych widoków
 • Zastosowanie matched geometry effect
 • Wykorzystanie animacji
 • Integracja z UIKit
 • SwiftUI na innych platformach
 • Debugowanie i obsługa błędów na poziomie Combine
 • Wykorzystanie / tworzenie reaktywnych rozszerzeń w kontekście istniejącego API
 • Architektura i główne założenia
 • Konfiguracja Core Data Stack
 • Modelowanie encji
 • Utrwalanie i ładowanie danych
 • Wersjonowanie oraz migracja danych
 • Mierzenie i optymalizacja wydajności
 • Dobre praktyki
 • Core Location oraz praca z mapami
 • Kamera i biblioteka zdjęć
 • Core Graphics i Core animation

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

EKSPERCKI PROGRAM ROZWOJOWY STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O BUDOWANIU NAJLEPSZYCH KADR IT

Dlaczego warto zainwestować w kurs Mobile Developer PRO?

Uczysz się od razu przez praktykę

Budowa aplikacji, projekty do samodzielnego wykonania, mniejsze ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia

Poznajesz technologie pożądane na rynku

Najbardziej popularne frameworki, biblioteki i narzędzia

Uczysz się dobrych praktyk

Przyswajasz najlepsze praktyki związane z tworzeniem jakościowego i testowalnego kodu, a także poznajesz zaawansowane idiomamy programistyczne

Masz wsparcie mentora

Wszyscy trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i dydaktycznym

Zdobywasz przydatną wiedzę

W programie znajdziesz wszystko co jest potrzebne do pracy na stanowiskach DS, nie ma tam nic ponad to, co nie byłoby potrzebne w praktyce (co jest typowe dla studiów)

Masz szansę na większe zarobki

Wyższe kompetencje to odpowiednio większe zarobki

Uczysz się pracy zespołowej

Doskonałe przygotowanie do pracy w komercyjnym zespole deweloperskim

Wchodzisz na wyższy level umiejętności

Dzięki znajomości zaawansowanych aspektów programowania stajesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy

Zaaplikuj na kurs

Na realizację kursu należy przeznaczyć +/- 10 tygodni nauki, w tym pięć sobotnich 5-godzinnych spotkań na żywo z trenerem. Po aplikacji na kurs skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby upewnić się, że nasz kurs odpowiada na Twoje aktualne potrzeby i będzie dla Ciebie efektywny.

ETAP I

Wypełnienie formularza aplikacyjnego

ETAP II

Rozmowa telefoniczna z mentorem

ETAP III

Podpisanie umowy i wniesienie opłaty za kurs

Kurs Mobile Developer PRO

NA ZAMÓWIENIE
NA ZAMÓWIENIE
 • Warsztaty na żywo plus kurs e-learningowy
 • 5x5h warsztatów z autorem kursu (razem 25h)
 • 40h nagrań wideo na platformie e-learningowej
 • Formuła kursu - Blended learning: dostęp do nagrań z teorią + warsztaty z Trenerem na żywo
 • 84h pracy własnej nad projektami
 • Konsultacje i mentoring
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na zamkniętej grupie na Slacku
blended learning

Możliwa płatność w ratach. Kredyt 0% na 12 rat.

Zaaplikuj na kurs

Otrzymaj dostęp do platformy

Zgodnie z harmonogramem zrealizujemy plan: podzielimy materiał kursu na sensowne moduły edukacyjne, a pomiędzy zorganizujemy pięć sześciogodzinnych spotkań z autorem kursu, tak żebyś mógł teorii uczyć się sam, a warsztaty realizował pod okiem ekspert

Na zakończenie otrzymasz certyfikat poświadczający Twoje umiejętności

Dodatkowo będziesz miał dostęp do platformy nawet po zakończeniu kursu, na której będzie cały materiał z nagraniami wideo lekcji wraz z zadaniami oraz zrealizowanymi warsztatami

Kurs Mobile Developer PRO

NA ZAMÓWIENIE
NA ZAMÓWIENIE
 • Warsztaty na żywo plus kurs e-learningowy
 • 5x5h warsztatów z autorem kursu (razem 25h)
 • 40h nagrań wideo na platformie e-learningowej
 • Formuła kursu - Blended learning: dostęp do nagrań z teorią + warsztaty z Trenerem na żywo
 • 84h pracy własnej nad projektami
 • Konsultacje i mentoring
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na zamkniętej grupie na Slacku

Możliwa płatność w ratach. Kredyt 0% na 12 rat.

Zaaplikuj na kurs

Otrzymaj dostęp do platformy

Zgodnie z harmonogramem zrealizujemy plan: podzielimy materiał kursu na sensowne moduły edukacyjne, a pomiędzy zorganizujemy pięć sześciogodzinnych spotkań z autorem kursu, tak żebyś mógł teorii uczyć się sam, a warsztaty realizował pod okiem ekspert

Na zakończenie otrzymasz certyfikat poświadczający Twoje umiejętności

Dodatkowo będziesz miał dostęp do platformy nawet po zakończeniu kursu, na której będzie cały materiał z nagraniami wideo lekcji wraz z zadaniami oraz zrealizowanymi warsztatami

POZNAJMY SIĘ NA ŻYWO

Obejrzyj nagranie z Webinaru

iOS - szybki start

Podczas wydarzenia: Pokażemy, jak w praktyce wygląda tworzenie aplikacji iOS. Zapoznamy Cię z dedykowanym środowiskiem programistycznym i poznasz podstawy języka Swift. Wraz z prowadzącym zbudujesz swoją pierwszą aplikację (pokazującą prognozę pogody) i dowiesz się, w jaki sposób uruchomić ją na telefonie lub innym urządzeniu.

Całość będzie miała formę warsztatu, dzięki czemu dużo łatwiej przyswoisz i zrozumiesz przedstawiane zagadnienia.

Wymagania dla uczestników, którzy chcą programować wraz z prowadzącym: Komputer z macOS, Xcode – instalacja przez AppStore.

1398694799-1360340470de0b3b3803174059d41bbb6a4dd4355428c1e419f6d2cacc47c1d7-d

FAQ

Blended learning to kurs w formie nagrań wideo z torii połączonej z zajęciami warsztatowymi na żywo z trenerem w wirtualnej klasie. Nagrania zamieszczone są na platformie e-learningowej, do której otrzymujesz indywidualny dostęp. Poza nagraniami wideo dostępne są pliki do pobrania (kod źródłowy, slajdy, pliki tekstowe, odnośniki do zewnętrznych materiałów, testy, etc.) Podczas zajęć prowadzący realizuje z Wami praktyczne zadania z zakresu minionego modułu e-learningowego.

Kurs jest od podstaw i prowadzi uczestnika od instalacji środowiska po tematy związane z analizą danych wraz z ich wizualizacją. Jest to idealny kurs zarówno, dla osób, które wcześniej nie znały Pythona jak i tych, które chciałyby usystematyzować już zdobytą wiedzę i poznać tematy bardziej zaawansowane.

Spotkania odbywają się w soboty (zgodnie z ustalonym harmonogramem każdej grupy) w godzinach 09:00 – 14:00

Otrzymasz dożywotni (a raczej tak długo jak będzie istniał kurs) dostęp do tej edycji kursu, wszystkich materiałów w niej zawartych, przyszłych aktualizacji oraz społeczności (platforma slack).

W przypadku osób prywatnych podana cena to cena końcowa, w przypadku finansowania szkolenia przez firmy – jest to cena netto – doliczamy 23% VAT.

Bazując na doświadczeniach, opracowaliśmy format i plan kursu, który skutecznie motywuje Cię do systematycznego działania i w rezultacie efektywnie przybliża do założonego celu.

W przypadku osób prywatnych podana cena to cena końcowa, w przypadku finansowania szkolenia przez firmy – jest to cena netto – doliczamy 23% VAT.

Masz pytania? Napisz do nas!

Nie czekaj, aż wyprzedzą Cię inni - zainwestuj w siebie
i stań się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów Mobile Android i iOS ciągle rośnie. Stań się jednym z nich.

Aktualnie oglądasz:

Mobile Developer PRO

Zobacz także nasze inne kursy programowania

Cassandra

Czas trwania: 6 godzin

599 PLN

Zapytaj o indywidualną ofertę dla firm

Dbamy o to, by nasi uczestnicy, przystępując do kursu, byli pewni, że spełni ich oczekiwania. Jeśli masz pytania odnośnie procesu rekrutacji, gwarancji oferty współpracy czy innych kwestii, zajrzyj do FAQ, a jeśli tam nie znajdziesz na nie odpowiedzi – napisz do nas.

Zaloguj się
Rejestracja jest darmowa!

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.